Ngày 1 tháng 10 năm 2020 (tức ngày 15 tháng 8 âm lịch). Liên đội Trường Tiểu học Đức Thanh tổ chức đại hội Liên Đội và ...