• Điện thoại: 
 • Email: 
 •  Địa chỉ: Xã Đức Thanh, Huyện Đức Thị, Tỉnh Hà Tĩnh
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
 • Giao an tuần 17
  | Đinh Thị Hà | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 18
  | Đinh Thị Hà | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giao an tuần 16
  | Đinh Thị Hà | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 15
  | Đinh Thị Hà | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 14
  | Đinh Thị Hà | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 13
  | Đinh Thị Hà | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 11
  | Đinh Thị Hà | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 12
  | Đinh Thị Hà | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 10
  | Đinh Thị Hà | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 9
  | Đinh Thị Hà | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án tuần 8
  | Đinh Thị Hà | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giaos án tuần 7
  | Đinh Thị Hà | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 02 : 745
Tháng trước : 659