Clip dự thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Thực hiện: Liên Đội Trường Tiểu Học Đức Thanh (Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Địa chỉ đỏ: Nhà bia tưởng niệm các Anh Hùng Liệt Sỹ - xã Đức Thanh (cũ), nay xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

 

 

 

Phan Vượng - Đinh Mến