TH Đức Thanh: Múa Hát Sân Trường "Mái Trường Mến Yêu"-Chương Trình "Biết Ơn Thầy Cô Giáo" 20/11/2020

Phan Vượng