Hướng tới sự phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ thì hoạt động tập thể là một hoạt động ngoại khóa hấp dẫn không thể thiếu với các em nhỏ, chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động chung của nhà trường.

       Nhờ tính chất phong trào cộng đồng, dễ tham gia mà hoạt động múa hát tập thể đã thu hút được các em, góp phần giáo dục toàn diện cho các em, làm thăng bằng hài hòa các hoạt động của trẻ em. Trong và sau giờ học các môn chính khóa có phần căng thẳng, học sinh được tập thể dục giữa giờ, múa hát tập thể để thư giãn, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn trong các giờ học tiếp theo.

Trong và sau giờ học các môn chính khóa có phần căng thẳng, học sinh được tập thể dục giữa giờ, múa hát tập thể để thư giãn, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn trong các giờ học tiếp theo.
Trong và sau giờ học các môn chính khóa có phần căng thẳng, học sinh được tập thể dục giữa giờ, múa hát tập thể để thư giãn, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn trong các giờ học tiếp theo.
 

Trong nhà trường, hoạt động múa hát tập thể là cơ sở để duy trì phong trào văn hóa văn nghệ và nề nếp của học sinh, xây dựng những hình thức sinh hoạt tập thể lành mạnh, tạo không khí vui tươi, hoạt động múa hát tập thể góp phần tích cực trong việc rèn luyện năng lực, phẩm chất học sinh. Những em còn nhút nhát, thiếu tự tin sẽ thêm lạc quan, mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động hòa nhập cộng đồng. Hoạt động múa hát tập thể tạo môi trường học tập sôi nổi, thuận lợi để học sinh phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó thi đua giữa các lớp. Từ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc đánh giá năng lực của từng em.

Những em còn nhút nhát, thiếu tự tin sẽ thêm lạc quan, mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động hòa nhập cộng đồng
Những em còn nhút nhát, thiếu tự tin sẽ thêm lạc quan, mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động hòa nhập cộng đồng

 

Thông qua nội dung bài hát, múa và hoạt động kết hợp với âm nhạc, giáo dục học sinh tình cảm trong sáng, lành mạnh, phát triển trí tuệ, làm phong phú đời sống tinh thần, hướng tới giáo dục đạo đức thẩm mĩ cho các em. Với những lợi ích kể trên, BGH nhà trường, Liên Đội trường Tiểu học Đức Thanh đã triển khai, tổ chức các hoạt động múa hát tập thể cho học sinh toàn trường và cả giáo viên một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

BGH nhà trường, Liên Đội trường Tiểu học Đức Thanh đã triển khai, tổ chức các hoạt động múa hát tập thể cho học sinh toàn trường và cả giáo viên một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các bài múa dân vũ tập thể, cô giáo Nguyễn Thị Thơm - tổng phụ trách đã tham gia tập huấn, chuẩn bị tốt các phương tiện cần thiết cho việc dạy múa, kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn các em. Hoạt động múa hát tập thể được tổ chức dưới các hình thức như: Múa hát tập thể ở ngoài sân trường , trong lớp học,… Tổ chức múa hát tập thể sân trường cho học sinh toàn trường vào giờ ra chơi hàng ngày, hoạt động này được Liên Đội trường Tiểu học Đức Thanh được duy tri một cách thường xuyên và có hiệu quả.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các bài múa dân vũ tập thể, cô giáo Nguyễn Thị Thơm - tổng phụ trách đã tham gia tập huấn, chuẩn bị tốt các phương tiện cần thiết cho việc dạy múa, ...

 

... và kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để hướng dẫn các em

 

Tổ chức múa hát tập thể sân trường cho học sinh toàn trường vào giờ ra chơi hàng ngày được Liên Đội trường Tiểu học Đức Thanh được duy tri một cách thường xuyên và có hiệu quả.

Clip TH Đức Thanh Tổ Chức Các Hoạt Động Múa Hát Tập Thể Cho Học Sinh Toàn Trường (Clip: Phan Vượng)

Đổi mới giáo dục tiểu học theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với ý nghĩa đó, trường TH Đức Thanh đang nỗ lực hết mình và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng ngay trong đầu năm học 2019-2020.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thơm